Formatering/Återställning

Vi formaterar/återställer din dator och installerar de senaste drivrutinerna.

Pris : 400 kr

Rådgivning

Vi ger dig råd om du hur du som bäst ska sköta din dator.

Pris : 250 kr

Återvinning av förlorad information

Pris varierar beroende på tidsåtgång för arbetet.

Pris : 500-1500

Fläktservice

Rensar datorn från damm och byter kylpasta.

Pris : 400 kr

Virussökning

Rensar all virus från datorn

Pris : 400 kr

Uppgradering

Uppgradering av mjukvara och hårdvara